WWF Network News | WWF Malaysia

WWF Network NewsExternal News

 • WWF se une al llamado por un Nuevo Acuerdo para la Naturaleza y la Humanidad

  Logo oficial de la COP 14 CBD © COP, CBD

  • Se requiere mayor ambición y liderazgo político para revertir la devastadora pérdida de la naturaleza, ya que el fracaso para abordar los desafíos es evidente

  Sharm-El-Sheikh.
  - El Segmento de Alto Nivel de la Conferencia de la ONU sobre la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB CoP14) concluyó hoy con la adopción de la Declaración de Sharm-El-Sheik por las 196 partes.
   
  Sin embargo, es claro que estamos fracasando en abordar la pérdida de la naturaleza. El reciente Informe Planeta Vivo de WWF mostró que la biodiversidad sigue disminuyendo, lo que tiene consecuencias devastadoras para las personas y el planeta. Además, ahora es evidente que la mayoría de las 20 Metas de Aichi para la Diversidad Biológica, establecidas en 2010 para hacer frente a algunos de los mayores desafíos ambientales a los que nos enfrentamos, no se podrán lograr en 2020, como se acordó.
   
  Los esfuerzos globales para revertir la pérdida de la naturaleza han perdido el sentido de urgencia, compromiso político y resultados efectivos hasta el momento. Proteger y restaurar la naturaleza y la biodiversidad es fundamental para nuestra salud, bienestar y economías y para mantener e incrementar la prosperidad en todo el mundo. La COP 14 de la CDB es una ventana de oportunidad crítica para impulsar los esfuerzos globales con el fin de detener la pérdida de biodiversidad.
   
  "Aquí en Egipto sentimos una aguda decepción, pues aún esperamos una visión coherente o un sentido de dirección. Necesitamos que la CDB alcance la más alta relevancia política y desarrolle una visión compartida mucho más alta si queremos alcanzar un Nuevo Acuerdo para la Naturaleza y crear un momento similar al de París para la biodiversidad en 2020. Al mismo tiempo nos dirigimos hacia el 2020 entusiasmados con la oportunidad sin precedentes de abrazar una ambición más clara y más alta; la velocidad y la escala son esenciales si queremos tener alguna esperanza de asegurar un futuro sostenible para el planeta y las personas", dijo Marco Lambertini, Director General de WWF Internacional.
   
  Si bien WWF da la bienvenida a la Declaración de Sharm-El-Sheikh, llamamos a un mayor compromiso para detener la pérdida de la biodiversidad. La implementación de acuerdos ambientales multilaterales individuales ha sido insuficiente, sin cohesión ni responsabilidad. Apoyamos los esfuerzos para escalar la relevancia política a través de una Cumbre de Jefes de Estado sobre Biodiversidad en 2020, siempre que el proceso político a nivel ministerial comience antes. También brinda una oportunidad para que los gobiernos refuercen a la brevedad su compromiso con el bienestar de las personas y el planeta, mediante la presentación de contribuciones voluntarias sólidas para la biodiversidad.
   
  WWF celebra el lanzamiento de la Agenda de Acción para la Naturaleza de Sharm-El-Sheikh a Beijing, donde los representantes ​​de gobiernos y empresas se unirán para confirmar los compromisos con miras a detener el declive de la biodiversidad y restaurar la naturaleza en beneficio de las personas y del planeta. Estamos comprometidos a apoyar este proceso.
   
  WWF apoya firmemente el llamado a un Nuevo Acuerdo para la Naturaleza y la Humanidad, un acuerdo donde los más altos niveles de gobierno, empresas y miembros de la sociedad trabajen juntos en una acción global urgente y decisiva que detenga la pérdida de la biodiversidad. Para 2020, dentro de dos años, necesitamos una hoja de ruta acordada que reconozca el vínculo intrínseco entre la salud de la naturaleza, el bienestar de las personas y el futuro de nuestro planeta.
   
   
  La expectativa de WWF es que la COP14 de la CDB concluya con una hoja de ruta sólida apoyada al más alto nivel político y ofrezca un ambicioso Nuevo Acuerdo para la Naturaleza y la Humanidad, en China en 2020. Necesitamos este Nuevo Acuerdo, que proteja y restaure la naturaleza para garantizar un futuro sustentable para todos.
   
  -FIN-
   
  Para mas informacion contacte:
  Kanika Kohli | Especialista en medios | kkohli@wwfint.org | +32 484 02 79 82 o news@wwfint.org
   
   
  Acerca de WWF
  WWF es una de las organizaciones de conservación independientes más grandes y restetables del mundo, con más de 5 millones de miembros y una red global activa en más de 100 países y territorios. La misión de WWF es detener la degradación del entorno natural de la Tierra y construir un futuro en el que los humanos vivan en armonía con la naturaleza, conservando la diversidad biológica del mundo, asegurando que el uso de recursos naturales renovables sea sostenible y promoviendo la reducción de la contaminación y el desperdicio. Visite www.panda.org/news para obtener las últimas noticias y recursos de medios, y síganos en Twitter @WWF_media
   

 • Съдът разгледа на втора инстанция решението на МС за Пирин, предизвикало масови протести

  Пирин © WWFВърховният административен съд разгледа на втора и последна инстанция делото по жалбата срещу решението на Министерски съвет от декември 2017 г. С него се приеха незаконосъобразни промени в сега действащия план за управление на Национален парк „Пирин", които позволяват мащабни сечи и строителство в защитената територия, част от Световното природно наследство на ЮНЕСКО.
   
  Заседанието се проведе пред петчленен състав от съдии, след като на първа инстанция през юли 2018 г. WWF и Асоциация на парковете в България, членове на коалиция „За да остане природа в България", спечелиха делото и правителственото решение беше отхвърлено. След това обаче Министерски съвет и екоминистерството го обжалваха.
   
  Решението на Министерски съвет позволява увеличение на ски пистите и съоръжения на площ пет пъти по-голяма от досега допуснатата и открива възможност за строителство на водохващания върху половината територия на Национален парк „Пирин". Първата инстанция на Върховния административен съд потвърди тезите на природозащитните организации, а именно, че решението е взето в нарушение на три български закона – за защитените територии, за биологичното разнообразие и за околната среда.
   
  Като становище по жалбата на Министерски съвет, природозащитните организации внесоха пространен анализ на практиката на Съда на Европейския съюз в подкрепа на тезата, че планове за управление на национални паркове и техните изменения трябва да се подлагат на екологична оценка и оценка на съвместимост с местата от европейската екологична мрежа Натура 2000, част от която е и Национален парк „Пирин".
   
  В съдебното заседание представителят на Върховна административна прокуратура подкрепи решението на тричленния състав, като подчерта, че Законът за защитените територии не позволява изграждането на нови спортни съоръжения.
   
  Съдът прие представените от природозащитните организации доказателства – научни данни, които показват, че дори сега действащата ски зона „Банско" е довела да увреждане на ключови видове в защитената зона „Пирин" от Натура 2000.
   
  Министерство на околната среда и водите, в качеството си на жалбоподател, освен с юрист-консулт беше представено и от директора на дирекция „Национална служба за защита на природата" Мирослав Калугеров. В пространно изказване той продължи да защитава възможността за изсичане на старите гори на парка чрез изграждане на ски писти и съоръжения без каквато и да е оценка на въздействието на тази тежка намеса върху природата в защитената територия.
   
  Природозащитните организации напомнят, че в националните паркове може да се развива туризъм само ако това не противоречи на законовите цели, а именно защита на дивата природа и опазване и поддържане на биологичното разнообразие в екосистемите.
   
  Съдът даде 10-дневен срок на страните по делото за писмени бележки, след което ще се произнесе, като законовият срок за това е един месец. Често на практика това става след по-дълъг срок, който може да се окаже и повече от два месеца.
   
  Природозащитниците смятат, че ще спечелят предвид огромната съдебна практика на Съда на Европейския съюз, която беше приложена от тях в делото. Тъй като опитът досега показва, че ключови решения за Пирин се приемат от властите между коледните и новогодишните празници (както с решението на правителството,  взето на 28 декември 2017 г.), коалицията „За да остане природа в България" свиква митинг в София на 28 декември 2018 г. под надслов „Ще празнуваме ли за Пирин?".

  - - -

  WWF припомня, че днес всяко допълнително увреждане на защитена природа в Европа и по света, увеличава риска от безвъзвратна загуба на видове, на гори, на питейна вода и чист въздух. Това поставя под заплаха крехкият природен баланс, който осигуряваше просперитет на човечеството досега. Един от изводите на излезлият наскоро доклад "За жива планета" на WWF е, че вероятно днешното поколение е последното, способно да обърне опасната тенденция за загуба на природни ресурси, от които зависим. След няколко години ще бъде твърде късно.

 • WWF Adria poziva: Facilitatora_icu /moderatora_icu na edukaciju i suradnju

  WWF logo © WWF WWF Adria traži osobu koja će proći edukativni trening u Elmauer institutu te kasnije surađivati u provođenju aktivnosti unutar LIFE projekta "EuroLargeCarnivores: Poboljšanje suživota ljudi i velikih zvijeri". 

  Ako ste vi prava osoba za nas, očekujemo vašu prijavu do 30. studenoga! Molimo prijavite se na eva-maria.cattoen@elmauer.com.

  Više o profilu osobe kakvu tražimo, kao i o aktivnostima koje će osoba provoditi, pronađite u dokumentu sa strane. 
  Sretno!