Senior Management | WWF Malaysia

Senior Management 
	© WWF-Malaysia / Henry
Dr Henry Chan
© WWF-Malaysia / Henry
Conservation Director
Dr Henry Chan
 
	© WWF-Malaysia / Helina
Helina Yow
© WWF-Malaysia / Helina
Director of Fundraising
Helina Yow
 
	© Dominic Wong
Dominic Wong
© Dominic Wong
Director of Marketing and Communications
Dominic Wong
 
	© WWF-Malaysia / Maria
Maria Fung
© WWF-Malaysia / Maria
Director of Strategic Operations
Maria Fung
 
	© WWF-Malaysia / Shynta
Shynta Rina Yoernal
© WWF-Malaysia / Shynta
Head of Finance
Shynta Rina Yoernal
 
	© WWF-Malaysia / Tzee Ling
Tia Tzee Ling
© WWF-Malaysia / Tzee Ling
Head of Internal Audit
Tia Tzee Ling